Home » Disclaimer

Disclaimer/Algemene voorwaarden

Copyright © 2015 Dillen bvba

Gebruikersovereenkomst - Privacy Policy

Artikel 1. Voorwerp

...

Artikel 2. Aansprakelijkheid

...

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

...

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

...

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Laatste update xxx.